KOVVŠ PANDUR II 8×8 CZ – Kolové obrněné vozidlo velitelsko-štábní

Kolové obrněné vozidlo velitelsko-štábní je určeno k podpoře rozhodovacího procesu velitele na stupni prapor a brigáda při řízení boje. Je osazeno specializovanou infrastrukturou komunikačních a informačních systémů a doplněno o pracoviště pro činnost štábu v poli. Technické vybavení zajišťuje možnost zpracování informací ve vozidle až do stupně „tajné“. Je vybaveno prostředky pro zajištění hlasového a datového spojení v pásmech VKV/UKV a vysokokapacitní přenos dat je realizován radioreleovým spojem. Celková přepravní kapacita vozidla jsou 4 osoby.

Výzbroj

7,62mm kulomet MINIMI

Bojové parametry

šířka                2,7 m

výška              3,3 m (s anténami 4,6 m)

délka               8,0 m

hmotnost         21840 kg (bez osádky)

max. rychlost  105 km/h          

max. dojezd    630 km