4. brigáda rychlého nasazení rozšířila dílenské kapacity vybudováním Polního servisního pracoviště

4. brigáda rychlého nasazení si v žatecké posádce svépomocí rozšířila dílenské prostory výstavbou Polního servisního pracoviště. Brigáda tak reagovala na náhlou potřebu větších dílenských prostorů pro nově zavedenou techniku kolového obrněného vozidla spojovacího a velitelsko-štábního.

V roce 2020 převzala 4. brigáda rychlého nasazení (4. brn) celkem 19 kusů zbrusu nových spojovacích a velitelsko-štábních vozidel Pandur II 8×8. Z toho 8 spojovacích a 1 velitelsko-štábní Pandur II 8×8 nahradily zastaralou techniku i u spojovací roty žateckého velitelství. S novým typem techniky vznikla absence dílenských kapacit, jelikož se dosud servisovala pouze vozidla menší, tedy méně náročná na dílenské prostory. Jako ideální řešení se nabízelo demontovat, přesunout a následně znovu zkonstruovat Polní servisní pracoviště (PSP). To dosud sloužilo u jindřichohradeckého 44. lehkého motorizovaného praporu (44. lmopr) právě pro servis vozidel Pandur II 8×8, kterými prapor již několik měsíců nedisponoval.

„Přemístění PSP od 44. lmopr do Žatce bylo logickým řešením, kdy na jednu stranu 44. lmopr nadále nevyužíval velké dílenské prostory s portálovým jeřábem pro servis vozidel Pandur II 8×8 a zároveň tato potřeba nastala v Žatci, kde spojovací rota nahradila zastaralou spojovací a štábní techniku právě novými typy vozidel Pandur II 8×8. Ty jsou na servis a údržbu prostorově náročnější a dílenské kapacity žateckého 41. mechanizovaného praporu nebyly schopny pokrýt potřeby nově nabytých kusů techniky,“ dodává zástupce velitele 4. brn, plukovník gšt. Jan Štěpánek.

Svinutí, přesun a následné rozvinutí PSP se na papíře zdá jako celkem snadný úkol. Ve skutečnosti se jednalo o nebývale komplikovaný logistický úkol náročný na plánování, čas, techniku a samozřejmě personál.

„Rozhodnutí ke stěhování PSP padlo v loňském červnu a následovaly jednotlivé etapy celé operace. Týden jsme celý objekt přebírali, týden demontovali a balili, týden přesouvali a samotná výstavba následně trvala několik měsíců. To bylo ovšem ovlivněno i klimatickými podmínkami a pochopitelně personálním deficitem kvůli epidemii Covid-19,“ vzpomíná kapitán Petr Šutera z oddělení logistiky velitelství 4. brn, který měl celou operaci na povel.

Operace „Kulový blesk“, jak si ji pracovně logistici nazvali, začala v loňském listopadu, kdy byla zahájena přebírka a následná demontáž celého pracoviště. Samotný přesun logistici provedli pomocí kontejnerů, které ovšem nebylo možné naklápět.

„Kontejnery určené pro přesun PSP nebylo možné pro jejich charakter naklápět, proto jsme požádali o pomoc 15. ženijní pluk v Bechyni a rakovnický prapor. Ti nám poskytli jeřáby na nakládání a složení kontejnerů, které jsme přesouvali novými Tatrami T-815-7 MSH. Mohli jsme tak zároveň prověřit možnosti a schopnosti našich nových multiliftů,“ pozitivně zrekapituloval kapitán Petr Šutera.

Po přesunu kontejnerů se sbaleným PSP následovala náročná výstavba, která byla kromě zhoršených klimatických podmínek zatížena nedostatkem odborného personálu. Ten byl nasazen v covidových centrech a nemocnicích napříč celou republikou. Od ledna, kdy se zahájila výstavba kompletací a kotvením rámu, trvalo téměř 4 měsíce, než bylo PSP připraveno k plnému využití.

„Výstavbu jsme zahájili po Novém roce a jednotlivé etapy ladili podle počasí a dostupného personálu. Po ukotvení rámu následovalo natažení plachty, instalace portálového jeřábu a elektroinstalace. Poslední měsíc jsme řešili finální úpravy v podobě instalace tepelné izolace, osvětlení, provedení revize elektrických zařízení, tvorby provozních řádů a např. řešení ekologických a protipožárních opatření. Tento týden na PSP najelo první vozidlo k provedení údržby,“ shrnul poslední měsíce před zahájením provozu kapitán Martin Šimandl, velitel roty podpory, která má PSP ve správě.

Polní servisní pracoviště ve faktech:

– komplet PSP je určeno pro provádění kontrol, údržby a oprav techniky
– do ukončení činnosti Provinčního rekonstrukčního týmu v roce 2013 bylo PSP součástí českého kontingentu na základně FOB Shank v Afghánistánu
– komplet PSP tvoří opravárenská hala (16 x 30 x 7,3 m) a připojené zateplené kontejnery ISO 1C obsahující zámečnickou, elektrikářskou, svářečskou a klempířskou dílnu a sklad diagnostických zařízení
– ke kompletu PSP je možné variabilně připojit další kontejnery typu ISO 1C nebo mobilní opravárenské pracoviště pro rozšíření dílenských a skladových prostorů