43. výsadkový prapor

43. výsadkový prapor ChrudimJe elitní složkou brigády. Zřízený byl na podzim 1987 v posádce Chrudim, jako 71. úderný výsadkový prapor. Na základě rozkazu prezidenta republiky mu byl dnem 28. října 1991 propůjčen čestný název „Československých parašutistů“.

Zmíněný prapor tímto navázal na historicky první výsadkový útvar čs. armády – Pěší prapor 71 (výsadkový), který vznikl k 1. říjnu 1947 v posádce Zákupy u České Lípy. Již 3. března 1948 bylo praporu prezidentem Benešem uděleno pojmenování „Československých parašutistů“. Koncem roku 1950 se otevřený název útvaru změnil na 71. výsadkový prapor. Na podzim 1952 prapor přešel do složení nově zřízené výsadkové brigády a současně se přemístil do Prešova. Závislost výstavby armády na tehdejším politickém režimu se projevila několika změnami čestného pojmenování. Dne 12. září 1952 došlo ke zrušení dosavadního pojmenování a nově byl zaveden čestný název „Hrdiny Sovětského svazu pplk. Antonína Sochora“. Ani ten útvaru dlouho nevydržel a od 9. května 1955 se změnil na „Národního hrdiny Jana Švermy“. Výsadková brigáda a její jednotlivé útvary se tímto přihlásily k tradicím 2. čs. samostatné paradesantní brigády v Sovětském svazu. V létě 1960 došlo k přemístění útvaru z východního Slovenska na střední Moravu a novým posádkovým městem 71. výsadkového praporu se stal Prostějov. Zde útvar setrval až do roku 1969, kdy v rámci reorganizace výsadkové brigády na pluk koncem srpna zanikl.

Současný 43. výsadkový prapor vznikl 1. října 1987 v posádce Chrudim jako 71. úderný výsadkový prapor, přičemž o dva roky později se uskutečnila jeho reorganizace na 71. výsadkový úderný prapor a pojmenování na útvar „Národního hrdiny Jana Švermy“. Na základě rozkazu prezidenta republiky mu byl dnem 28. října 1991 propůjčen čestný název „Československých parašutistů“. Při celkové reorganizaci čs. armády, provedené na sklonku téhož roku, byl transformován na 71. prapor rychlého nasazení. Do složení 4. brigády rychlého nasazení se včlenil v létě 1994.

43. výsadkový prapor představuje vševojskový útvar, který je předurčen k plnění speciálních bojových úkolů. Zejména jde o ničení a narušování činnosti důležitých prvků sestavy protivníka, o vedení průzkumu ve prospěch pozemních jednotek nebo o činnost taktického vzdušného výsadku.

Základním druhem jeho výzbroje jsou především lehké zbraně, granátomety a přenosné protitankové prostředky. Vlastními přepravními prostředky jsou vozidla značky Land Rover a Tatra. Prapor může být přepravován vzduchem a vysazen na padácích. Nižší palebná síla (oproti klasickému vševojskovému útvaru) je vyvážena velkou pohyblivostí a důkladnou psychickou a fyzickou přípravou.

Více informací najdete také na www.43vpr.army.cz