Máme za sebou 1. reprezentační ples Velitelství 4. brigády rychlého nasazení

V sobotu 15. února 2020 se v kulturním domě Zastávka v Lounech konal 1. reprezentační ples Velitelství 4. brigády rychlého nasazení. Ples byl pořádán pod záštitou velitele 4. brigády rychlého nasazení a na jeho realizaci se podíleli příslušníci žateckého velitelství i jeho podřízených jednotek.

Plesový program byl zahájen slavnostním přinesením bojového praporu a úvodním proslovem velitele 4. brigády rychlého nasazení, ve kterém plukovník gšt. Josef Trojánek přivítal všechny účastníky plesu a zvláště významné hosty. Mezi nejvýznamnější hosty patřil historicky první velitel 4. brigády rychlého nasazení a bývalý náčelník generálního štábu armádní generál Jiří Šedivý a současný zástupce náčelníka generálního štábu – inspektor AČR generálmajor Milan Schulc. Mezi dalšími váženými hosty byli hlavní funkcionáři praporů 4. brigády rychlého nasazení.

Večerem provázel tiskový a informační důstojník Velitelství 4. brigády rychlého nasazení kapitán Štěpán Malast a k poslechu a tanci hrála hudební skupina The Elevators z nedaleké Kadaně. V průběhu celého večera hosté přispívali do zapečetěné kasičky na Vojenský fond solidarity, čímž se zúčastnili symbolické tomboly o tři rozsáhlé publikace mapující bohatou pětadvacetiletou historii naší jednotky. Milým a vítaným překvapením pro všechny hosty byl bohatý a chutný raut. Projev spokojenosti hostů byl největší odměnou organizátorům plesu, kteří se na přípravě i realizaci podíleli, a zároveň pozitivní motivací pro plánování plesu v následujícím roce.