S.E.R.E. – kurz přežití

V pátek 29. května byl v táborské posádce úspěšně završen čtyřdenní kurz S.E.R.E. úrovně “B”. Kurz byl primárně určen pro příslušníky 42. mechanizované praporu, kteří jsou aktuálně vyčleněni do úkolového uskupení DEU EUBG 2020-2 a pro příslušníky Vojenské policie.

S.E.R.E. je kurz přežití v tísni a od roku 2011 je určen pro všechny příslušníky Armády České republiky. Akronym “S.E.R.E.” vychází z anglického Survival, Evasion, Resistance, Extraction – tedy přežití, únik, odolnost a vyzvednutí. Smyslem kurzu je připravit vojáky na samostatnou činnost v situaci, kdy jsou z různých důvodů neplánovaně odloučeni od jednotky a odkázáni jen sami na sebe. A v tom je kurz právě výjimečný – veškeré taktické činnosti se běžně řeší minimálně ve dvojici, tedy v týmu nebo sekci. Tento kurz je ovšem určen pro jednotlivce.


“Jde nám o to vytvořit vojákům podmínky, kdy jsou odkázáni sami na sebe. Snažíme se lidi naučit využít dané prostředí k tomu, aby se jim zvýšila šance na přežití.” doplňuje informace o kurzu instruktor nrtm. J. V.


Každý voják je tak nejprve teoreticky a následně prakticky seznámen se všemi čtyřmi oblastmi dané problematiky, tedy přežít incident, resp. zajmutí, uniknout, vydržet čekání na pomoc a následně samotné navázání kontaktu s vlastní jednotkou a provést vyzvednutí tak, aby nebyly ohroženy životy zachraňovaného ani zachránců.

Kurz má celkem tři úrovně:

“A” je několikahodinová teoretická příprava, která je určena plošně pro všechny příslušníky Armády České republiky a každé tři roky tuto zhruba dvoudenní přípravu musí každý voják absolvovat znovu – nejen pro osvěžení znalostí problematiky, ale i pro seznámení se s novými poznatky např. ze zahraničních operací.

Úroveň “B” je určena pro všechny vojáky, kteří se připravují do zahraniční operace, nebo jsou součástí jednotky předurčené pro nasazení mimo území České republiky, včetně všech výsadkových odborností. Výhledově se bude týkat všech příslušníků bojových jednotek. Vojáci si tak vyzkouší improvizované rozdělávání ohně, přípravu stravy z přírodních zdrojů, stavbu přístřešku apod. V konečné fázi si vyzkouší vyzvednutí, a to jak z pozice zachraňovaného, tak z pozice zachránce.
“Béčkový kurz je hodně soustředěn na situace, kdy je voják v zajetí. Cvičíme každého vojáka tak, aby zvládl skrytý přesun z místa incidentu do místa vyzvednutí, navázat kontakt se svojí jednotkou apod. Dále se v teorii hlouběji věnujeme činnosti v zajetí, tedy jak si pomoct při výsleších, jak odpovídat, reagovat a jak se chovat.” dodává instruktor nrtm. J. V.

Kurz úrovně “C” je určen pro budoucí instruktory a speciální odbornosti, které jsou ze své podstaty určeny k individuálnímu nasazení, např. piloty.
“Céčko už je velmi náročné a každý účastník si vyzkouší na vlastní kůži krom jiného únik ze zajetí, následné zadržení a procedury spojené s výslechem. Člověk si tak vyzkouší jak snadné je být psychicky zlomen a jak si podobné situace pokud možno ulehčit. Instruktoři tak mají možnost vyhodnotit, jak umí voják naložit s teoretickými znalostmi v praxi” doplnil instruktor nrtm. J. V.
Kurzy úrovně “A” a “B” probíhají u mateřských bojových praporů v návaznosti na potřeby svých jednotek. Kurz typu “C” probíhá ve VeV-VA ve Vyškově, kde jsou pro potřeby simulace situací, jakými jsou únik a zadržení, využíváni i příslušníci průzkumných jednotek a Vojenské policie.