100 dní nasazení v operaci OKO

V pátek 12. června 2020 došlo k úplnému stažení vojáků 4. brigády rychlého nasazení z hraničních přechodů státních hranic České republiky, kde od poloviny března posilovali jednotky Policie České republiky. Pro naše vojáky to znamenalo takřka 100 dní nepřetržitého nasazení v operaci s názvem OKO, která reflektovala potřeby České republiky při řešení epidemie COVID-19.

“Operační úkol byl ukončen 12. června, vojáci byli staženi do prostorů ubytování a následně v průběhu víkendu do mateřských posádek.” upřesnil závěr operace OKO kapitán V. P. z operačního oddělení Velitelství 4. brigády rychlého nasazení

12. března 2020 byl Vládou České republiky vyhlášen nouzový stav (toho času na 30 dnů). To znamenalo, kromě jiného, zákaz cestování do rizikových zemí a další restrikce pro aktivity a místa, u nichž se dala předpokládat velká koncentrace obyvatel v omezeném prostoru. Následovalo uzavření všech stravovacích zařízení a obchodních domů a 16. března byla vyhlášena karanténa pro celou Českou republiku.

Pro jednotky 4. brigády rychlého nasazení to znamenalo zásadní přeplánování veškeré činnosti a pochopitelně i pracovního režimu. Prioritou bylo zabezpečení plně funkčního a operabilního chodu celé brigády, která plnila nový úkol: vytvořit několik úkolových uskupení dle jednotlivých krajů a vyčleněnými silami a prostředky, pod řízením velitele Velitelství pro operace, spolupracovat s Policii České republiky při dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky s okolními státy.

V praxi to zpočátku znamenalo vyslat polovinu z celé tisícovky armádou nasazených lidí na státní hranice. Konkrétně 467 příslušníků brigády se během několika hodin běžné pracovní doby aktivovalo, aby do 16. hodiny téhož dne byli na 15 hraničních přechodech a od 19. hodiny zahájili plnění úkolu. Rotace byly realizovány každých 10 dnů a počty nasazených vojáků se měnily podle aktuální potřeby. Vždy to byly za naši brigádu řádově stovky lidí a adekvátní počet nebojové techniky.

“Úkolem bylo posílit státní policisty, kteří na některých přechodech měli za úkol zabránit všem osobám překročit státní hranici, jinde pouštěli osoby za určitých stanovených kritérií, např. byla všem lidem měřena teplota, ale to se v průběhu dnů měnilo podle aktuální situace a vládních nařízení.” popsal proměnlivost stanoveného úkolu nadporučík M. K., toho času styčný důstojník pro operaci OKO

Průběžné změny stanovených restrikcí reflektujících nastalou epidemii ovlivnily i režim přípravy týmů, které jsme na státní hranice chystali. Vojáci byli týden před a po nasazení v karanténě tak, abychom eliminovali potenciální riziko šíření viru. Postupem času vlivem snižování úrovně opatření jsme od tohoto postupně mohli ustoupit. 18. května 2020 jsme nasadili 8. rotaci poprvé bez karanténních opatření. 5. června 2020 jsme nasadili poslední, tedy 10. rotaci.

Okolnosti kolem epidemie COVID-19 samozřejmě reflektovala celá společnost. V nebývalém měřítku se projevila pospolitost. Naši vojáci, společně s nasazenými policisty se dočkali ze strany občanů a příslušných obcí velké podpory. Od zajištění důstojného ubytování, po horkou kávu, nebo čaj během výkonu služby. Výjimkou nebyla ani občasná domácí pochutina od místních obyvatel. Za to všechno od nás patří všem zúčastněným velký dík. Solidarita a vzájemná podpora v časech krize je to nejcennější a moc dobře si to uvědomujeme. Nejinak tomu bylo v našich řadách. Vojáci 4. brigády rychlého nasazení si jsou vědomi tohoto aspektu v průběhu řešení neobvyklých událostí a založili různé dobrovolné finanční sbírky, kterými chtěli symbolicky vyjádřit podporu zdravotníkům, kteří byli tzv. v první linii. Podpořili jsme tak např. zdravotníky v litoměřické nemocnici, nebo v posádkovém městě Žatci.

Nastalá omezení pochopitelně ovlivnila všechny úkoly brigády, včetně přípravy jednotek do zahraničních operací. Nebyl prostor pro ústupky, operativně se změnily všechny plány přípravy tak, aby jednotky před nasazením mimo území České republiky splnily všechny stanovené úkoly. Proběhla všechna mandatorní školení, střelby, zdravotní prohlídky a další náležitosti související s vysláním vojáku do zahraniční operace. Vždy s dodržením všech Vládou České republiky nastavených regulí. Navzdory všem pozitivním prognózám nadále pracujeme v částečně omezeném režimu, jako celá společnost. Stále máme v hotovosti naše zdravotníky v odběrových týmech. Plníme stanovené úkoly související s přípravou jednotek do zahraničních operací, přivítali jsme nové příslušníky brigády, připravili jsme techniku a materiál na sezónní provoz a především cvičíme. Vyhráno není, ale jsme si vědomi naší úlohy v řešení nastalých okolností a úkoly plníme v duchu našeho hesla “tam, kde jiní nestačí”, tedy bezezbytku.