Velitel brigády přivítal nové příslušníky Velitelství

Velitel 4. brigády rychlého nasazení – Obrany národa plukovník gšt. Josef Trojánek přivítal na Velitelství nové příslušníky. V úvodním proslovu nastínil bohatou historii jednotky, její úkoly a místo v hierarchii Armády České republiky. Připomněl působení jednotek brigády v zahraničních operacích a v neposlední řadě nasazení našich vojáků při řešení přírodních katastrof a epidemiologických opatření na území České republiky, kde jsme byli vždy mezi prvními. Pohovořil o přímo podřízených jednotkách Velitelství brigády a především o praporech, které jsou dislokovány ve čtyřech posádkových městech Žatci, Táboře, Chrudimi a Jindřichově Hradci. V závěru své řeči ocenil přítomnost nových příslušníků brigády v návaznosti na přetrvávající personální deficit celé armády.

Noví příslušníci Velitelství 4. brigády rychlého nasazení se společně s dalšími nováčky přímo podřízených jednotek zúčastní 2. července 2020 prohlídky naší síně tradic a kaple. Všechny nováčky brigády, včetně nových příslušníků Velitelství, čeká tzv. Doškolovací Intenzivní Výcvik (DIV), kde se seznámí se základními Standardními Operačními Postupy (SOP), manipulací se zbraněmi a dalším stanoveným minimem, který musí každý u brigády bezezbytku znát a umět. Nové příslušníky Velitelství čeká také pretestace z anglického jazyka.