Velitel brigády přivítal 152 nových příslušníků 4. brigády rychlého nasazení

2. července, tedy přesně den po 26. výročí založení 4 brigády rychlého nasazení, přivítal velitel 4. brigády rychlého nasazení plukovník gšt. Josef Trojánek nové příslušníky podřízených jednotek brigády. Sešlo se jich 152 a bezezbytku zaplnili budovu K-500, která je nejen tradičním místem setkání nováčků s hlavními funkcionáři brigády, ale i zázemím pro brigádní kapli a síň tradic.

V úvodním slově velitel brigády připomněl úlohu jednotky ve struktuře Armády České republiky a bohatou historii, na jejímž základě stojí její dobré jméno. Nastínil plánovaný vývoj brigády v následujících letech a zmínil důležitost osobního zapojení se každého jednoho vojáka do práce na budování dobrého jména naší jednotky.

Slovo si po veliteli vzal vrchní praporčík 4. brigády rychlého nasazení nadpraporčík Michal Baka, který nastínil nováčkům průběh prvních dnů a týdnů služby u jednotek brigády. Bez skrupulí definoval palčivé aspekty služby a fakt, že nic není zadarmo. Otevřeně vyzval všechny přítomné, aby s ním řešili jakékoliv případné služební problémy a připomněl, že je tu od toho, aby pomohl.

Nováčci se dále podívali do brigádní kaple, kde jim brigádní kaplan kapitán Pavel Brichta povyprávěl o účasti v zahraničních operacích. Připomněl také památku těch, kteří naplnili slova přísahy bezezbytku a jimž je věnována část kaple. Následovala volná diskuze, kde se nováčci ptali na všechno, co je zajímalo.

Všichni noví příslušníci brigády měli také možnost projít a prohlédnout si síň tradic naší brigády. Měli tak jedinečnou možnost navštívit místo mapující bohatou historii naší jednotky. Originálních artefaktů připomínajících minulost jednotky je zde nespočet a vždy se těší velké pozornosti. Po ukončení se všichni vrátili do svých mateřských posádek.