kapitán Karel Sabela

Dnes, 18. července 2020, si připomínáme 71. výročí popravy kapitána Karla Sabely a dalších členů protikomunistického odboje Praha – Žatec.

Karel Sabela, žatecký rodák, za druhé světové války bojoval proti Hitlerovi. V roce 1939, ve svých 22 letech, uprchl do Francie, kde se přihlásil do Cizinecké legie. Následně po porážce Francie odešel do Velké Británie, kde vstoupil do čs. obrněné brigády. V letech 1944 a 1945 se podílel na obléhání francouzského přístavu Agde a za svou činnost byl několikrát vyznamenán. Po válce se vrátil zpět do vlasti, kde se stal velitelem tankové jednotky v Žatci. Po událostech roku 1948 se několikrát účastnil jednání o převratu proti “lidově demokratickému zřízení”. Výsledkem mělo být obsazení Žatce v roce 1949 a následné tažení na Prahu, kde bylo v plánu obsadit ruzyňské letiště, generální štáb a část Prahy. K tomu ovšem nedošlo, jelikož byl kapitán Karel Sabela společně s ostatními účastníky odboje zatčen příslušníky StB a následně popraven v Pankrácké věznici. Dodnes není jasné, zda byla celá akce plánovanou provokací StB, nebo se jednalo o skutečný pokus o převrat.

Posádkové město Žatec, ve spolupráci s námi a dalšími organizacemi, uspořádalo včera vzpomínkový akt. Nejprve jsme se sešli na žatecké radnici a následně u pamětní desky na domě, ve kterém Karel Sabela žil.

Nikdy nezapomeneme!