V Žatci probíhal doškolovací výcvik pro nováčky

Poslední dva srpnové týdny se v Žatci u 41. mechanizovaného praporu uskutečnil tzv. doškolovací intenzivní výcvik. Takřka osmdesát nových příslušníků 4. brigády rychlého nasazení při něm absolvovalo náročnou přípravu, během níž se stali plnohodnotnými členy jednotek brigády.

„Tento výcvik se týká každého nového příslušníka brigády, bez rozdílu hodnosti a předešlé zkušenosti,“ vysvětluje velitel 41. mechanizovaného praporu podplukovník Stanislav Kočica.

Smyslem je přitom dopodrobna seznámit nově příchozí se standardními operačními postupy a specifickými drily, aby v rámci jednotky věděli, co dělat v různých situacích a byli plnohodnotnou oporou ostatním při plnění úkolů.

16 hodin denně pod vedením instruktorů

„Doškolovací intenzivní výcvik je koncipován tak, aby každý nový příslušník jednotek 4. brigády rychlého nasazení poznal a vstřebal standard, který je u jednotky zaveden. Počínaje úpravou výstroje přes znalost výzbroje, činnost s bojovou technikou, po součinnost s jednotkou na úrovni družstvo, četa a rota. Výcvik je náročný nejen fyzicky, ale i psychicky. Vojáci jsou prakticky 16 hodin denně pod dohledem deseti instruktorů, kteří předávají zkušenosti z výcviku i zahraničních operací,“ uvádí vrchní praporčík 41. mechanizovaného praporu praporčík František Němec.

Mezi instruktory jsou velitelé různých hodností, jsou zde i čerstvě povýšení vojáci, kteří tak rovnou nabírají zkušenosti s vedením. „To je velice důležité pro jejich další činnost u jednotek, kde budou nadále plnit roli mentorů,” upozorňuje velitel 41. mechanizovaného praporu podplukovník Stanislav Kočica .

Důraz na taktiku a bojové drily

Během výcviku je kladen důraz na taktiku a bojové drily, kde si vojáci procvičí součinnost ve vyšších celcích. V rámci střeleb se seznámí se zbraněmi mechanizované jednotky, tedy s útočnou puškou CZ Bren 2, pistolí CZ 75 Phantom, odstřelovací puškou SVD Dragunov a kulometem FN Minimi. V neposlední řadě nováčci absolvovali spojovací, topografickou, tělesnou a zdravotnickou přípravu a plánovací proces.

„Absolventi jsou de facto plnohodnotnými příslušníky jednotky, znají zavedené standardy jednotek 4. brigády rychlého nasazení a v rámci své jednotky tak plní úkoly v souladu se zavedenými normami. Přesto je čeká ještě dlouhá cesta, každý voják se má pořád co učit,” podotkl Kočica.

Doškolovací intenzivní výcvik u 41. mechanizovaného praporu absolvovali noví příslušníci praporu a jednotek velitelství 4. brigády rychlého nasazení. Celkově ho dokončilo 61 vojáků. V letošním roce se jednalo o první a také poslední výcvik tohoto druhu u 41. mechanizovaného praporu. Vojáci totiž plní další úkoly související s hotovostí NRI (NATO Readiness Initiative) a COVID-19.