Vzpomínkový akt u Pomníku válečných letců

Město Žatec a spolek Letci Žatec, za podpory 4. brigády rychlého nasazení, uspořádali vzpomínkový akt při příležitosti 8. výročí slavnostního odhalení památníku, který je věnován všem severočeským pilotům.

Každoroční setkání v Podměstí města Žatce se koná v září, tedy v měsíci, kdy byl památník v roce 2012 poprvé slavnostně odhalen. Památník je připomínkou hrdinů, kteří nasazovali své životy na obou frontách během druhé světové války. Akci pořádá město Žatec a spolek Letci Žatec. Čestnou stráž a kladeče věnců zajistil žatecký 41. mechanizovaný prapor.

Ve svém úvodním proslovu připomněl plukovník v. v. Václav Vašek okolnosti vzniku památníku a poděkoval všem, kteří se na jeho realizaci podíleli. Dále krátce vzpomněl padlé a zesnulé kolegy, kterým je památník věnován. “Byl bych nesmírně rád, kdyby byl zařazen Den letectva mezi významné dny Česka, po vzoru Slovenska, kde tento významný den funguje a existuje” vyjádřil osobní přání pan plukovník.

Mezi významné hosty bezesporu patřil generálporučík v. v. František Padělek, bývalý vrchní velitel Vzdušných sil Armády České republiky. Ten ve svém krátkém vystoupení poděkoval všem přítomným za účast a organizátorům za realizaci samotného aktu. Dále poznamenal, že by každé město mělo mít památník připomínající hrdiny dob nejtěžších.

Krom tradičního kladení věnců a květinových darů byl akt obohacen o hudební vystoupení místních žáků, kteří na závěr aktu zahráli a zazpívali státní hymnu.

Za Velitelství 4. brigády rychlého nasazení se vzpomínkového aktu osobně zúčastnil velitel posádky Žatec a 4. brigády rychlého nasazení plukovník gšt. Josef Trojánek. Za velení 41. mechanizovaného praporu položil k památníku květinový dar náčelník štábu major Jan Slepánek.