U 4. brigády rychlého nasazení se s novým rokem zavedla nová metodika ve střelecké přípravě.


Se začátkem výcvikového roku byl u 4. brigády rychlého nasazení (4. brn) do praxe zaveden v říjnu avizovaný nový koncept střelecké přípravy, jehož cílem je snížení administrativní zátěže velitelů a instruktorů, snazší forma vyhodnocování střeleckých dovedností jednotlivců a především viditelný posun každého vojáka v ovládání svých organických zbraní.

Ve dnech 26. a 27. ledna letošního roku se na pěší střelnici Vršovice vystřídali budoucí střelečtí instruktoři jednotek a všichni příslušníci štábu Velitelství 4. brn. V úvodu střeleb vrchní praporčík 4. brn nadpraporčík Michal Baka dopodrobna seznámil všechny přítomné s teorií zamýšleného konceptu a následně na jednotlivých pracovištích provedl praktické ukázky. Hlavní část střeleckého dne spočívala ve střelbě z útočné pušky CZ 805 BREN, BREN 2 a pistole CZ 75 SP 01 Phantom.

Smyslem obou dnů bylo zahájení výcviku dle  nové metodiky střelecké přípravy. Základním pilířem první úrovně jsou cvičení střeleb pro dokonalé sladění vojáka se zbraní a jeho výstrojí, proto docházelo pod dohledem instruktorů k úpravě rozložení výstroje vojáků tak, aby vlastní propojení voják-zbraň-výstroj bylo plně intuitivní. Samotná střelecká část spočívala ve zdánlivě snadném cvičení střelby na krátkou vzdálenost, která postupným zvyšováním tempa činnosti u každého odhalila osobní rezervy v manipulaci se zbraní a zásobníky, i ve schopnosti vést účinnou střelbu pod tíhou časového presu.

Střelecká příprava patří k hlavní náplni práce každého vojáka, zvláště u bojové jednotky. U jednotek 4. brn je střelbě z organických zbraní věnováno velké úsilí, které vyústilo k trvalému zavádění nejnovějších trendů reflektujících poznatky ze současných válečných konfliktů z celého světa. Hlavním smyslem transformace původní metodiky střelecké přípravy u jednotek 4. brn je zjednodušení přípravy, provedení i vyhodnocování střeleb za současného dodržení platné legislativy. Pro tyto účely byla vytvořena pomůcka, ve které jsou všechny aspekty problematiky dopodrobna popsány.

Jádrem metodiky je stanovení hmatatelných cílů, které jednotlivec bude dosahovat, s následným prohlubováním a udržováním těchto dovedností. Stručně řečeno je na každou střeleckou úlohu používán jeden typ terče obsahující více cílů různých typů a velikostí, neměnný počet munice na úlohu a technicky jednoduché provedení nenáročné na prostor a velikost střelnice. Podle proměnné náročnosti cvičení se mění vymezený čas, pořadí a počet cílů a zakomponování taktických prvků s pokročilými střeleckými dovednostmi, jakými mohou být například přenos mezi více cíli na základě jejich důležitosti nebo nebezpečnosti, změna zbraně v průběhu plnění střelecké úlohy s manipulací a střelbou za pohybu.

„Naším cílem je zvýšit kvalitu a efektivitu výcviku ve střelecké přípravě s reálným dopadem na každého jednotlivce u jednotek 4. brn a zároveň provázat prvky střelecké a taktické přípravy tak, aby nedocházelo k získávání špatných střeleckých návyků a nenavazující manipulaci se zbraní s ohledem na bojové použití zbraně. Cílový stav je vycvičený jednotlivec, který je schopen zcela intuitivně ovládat přidělené zbraně v plné taktické výstroji, s dovedností opakovaně zasahovat cíle v co možná nejkratším čase, protože víme, že nevyhrává ten, kdo vystřelí první, ale kdo první zasáhne,“ doplnil vrchní praporčík 4. brn nadpraporčík Michal Baka.