4. brigáda rychlého nasazení úspěšně akreditovala nová velitelsko-štábní vozidla Pandur II 8×8

V druhé polovině ledna se v žatecké posádce sešla celá pětice nově zaváděných kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních (KOVVŠ), kterými byly jednotky 4. brigády rychlého nasazení (4. brn) v loňském roce vybaveny. Hlavním cílem byla tak zvaná akreditace operačně taktického systému, která umožňuje jednotkám 4. brn plnohodnotně využívat tento utajený informační systém pro výcvik, ale v případě potřeby také při plnění úkolů.

V termínu od 18. do 29. ledna letošního roku v prostorech parku vojenské techniky 4. brn vystavěla mobilní místa veleníbrigády a podřízených praporů. U všech pěti vozidel KOVVŠ byla provedena instalace serverů a pracovních stanic informačního systému s následnou konfigurací. Funkčnost byla úspěšně prověřena spojením s centrální doménou, která je zřízena pro potřeby celé AČR. Všechny procesní úkony byly prováděny pod dohledem pracovníků Agentury komunikačních a informačních systémů (AKIS), kteří akreditaci zastřešovali.

„Úspěšnou akreditací všech pěti vozidel KOVVŠ bylo završeno začlenění nové techniky do hierarchie spojení 4. brn. Vozidla KOVVŠ nahradila přesluhující techniku, která je technologicky zastaralá a také již nesplňuje balistické požadavky“ doplnil kapitán Tomáš Votava z oddělení komunikačních a informačních systémů (KIS) Velitelství 4. brn.

KOVVŠ je spojovací prostředek, který u jednotek 4. brn nahrazuje mobilní přístupové provozovny MPP40 na podvozku Land Rover Defender a velitelsko-štábní vozidla VŠV2 na podvozku Tatra. KOVVŠ je klíčovým prvkem místa velení praporu a taktického místa velení brigády. Primárním účelem vozidla v hierarchii spojení 4.brn je zabezpečení provozu systému velení a řízení. U vozidla KOVVŠ je přenos utajovaných dat zabezpečen vysokorychlostním radioreleovým spojením. Součástí vozidla KOVVŠ je pracoviště štábu (nafukovací stan) vybaveno deseti pracovními stanicemi utajovaného informačního systému. Po jeho rozvinutí je schopno zabezpečit činnost kdekoliv jako plně funkční prvek pro štáb praporu nebo brigády. Jeho zavedením tak 4. brn získala klíčový prvek systému spojení se zvýšenou mobilitou a balistickou ochranou.

V druhém týdnu probíhající akreditace navštívil krátce 4. brn Náčelník Generálního štábu armádní generál Aleš Opata se svým zástupcem generálporučíkem Miroslavem Hlaváčem a dalším doprovodem. Hlavním účelem jeho návštěvy byl doklad velitele 4. brn plukovníka gšt. Josefa Trojánka k probíhající akreditaci a celkového stavu implementace KOVVŠ a spojovacích vozidel KOVS, které brigáda v loňském roce obdržela. Po krátkém úvodu se armádní generál Aleš Opata s doprovodem přesunul k připravené technice, kde ho náčelnice oddělení KIS majorka Renata Čermáková seznámila s klíčovými aspekty nové techniky.

„V letošním roce čekaly 4. brn ve vztahu k nové spojovací technice tři zásadní kroky – akreditace, konfigurace a prověření funkčnosti. Tyto kroky jsou nezbytné pro úspěšnou implementaci vozidel KOVS a KOVVŠ do systému spojení 4. brn, potažmo celého brigádního úkolového uskupení (4. bÚU). Prvním krokem byla úspěšná akreditace vozidel KOVVŠ. V této chvíli se připravujeme na cvičení FEDERATED CLOUD 2021, konající se v Žatci pod vedením Sekce KIS Ministerstva obrany. Cílem cvičení je provedení komplexní konfigurace systému spojení 4. bÚU s důrazem právě na vozidla KOVS a KOVVŠ. Konfigurace je nezbytná ke splnění úkolů cvičení 4. bÚU STRONG EAGLE 2021, které proběhne v červnu. Toto cvičení je posledním krokem neboli prověřením funkčnosti celého systému s nově implementovanými vozidly KOVS a KOVVŠ,“ sdělila náčelnice oddělení KIS Velitelství 4. brn majorka Renata Čermáková.