KBV-VR PANDUR II 8×8 CZ – Kolové bojové vozidlo velitele roty

KBV-VR je v zásadě velitelská verze KBVP s podstatným rozdílem vnitřního uspořádání prostoru obsluhy, resp. prostoru speciální nástavby a komunikačního vybavení. Prostor speciální nástavby v zadní části vozidla je uzpůsoben pro velitelskou a štábní práci. KBV-VR je předurčeno k vybudování velitelsko-pozorovacího stanoviště roty a umožňuje veliteli velet jednotce z vozidla na místě i za pohybu. KBV-VR je schopné vést bojovou činnost proti živé síle, pancéřovaným cílům a zajistit rychlou přepravu velitele do prostoru bojové činnosti i na větší vzdálenosti. Vozidlo se vyznačuje vysokou manévrovatelností, pohyblivostí, průchodivostí a poskytuje dostatečnou balistickou ochranu osádky. Je schopné překonávat vodní překážky plavbou bez nutnosti použití přídavných prostředků. Celková přepravní kapacita vozidla je 6 osob.

Výzbroj

30 mm automatický kanón MK 44

spřažený kulomet ráže 7,62 mm M240

8 ks vrhačů dýmových granátů Wegmann ráže 76 mm

Bojové parametry

šířka               2,8 m

výška              3,8 m

délka               7,9 m

hmotnost         19500 kg (bez osádky)

max. rychlost  105 km/h (plavba 10 km/h)

max. dojezd    700 km