KOT-ZDR PANDUR II 8×8 CZ – Kolový obrněný transportér zdravotnický

Zdravotnický kolový obrněný transportér je určen pro zdravotnický odsun z prostoru vedení bojové činnosti. Kromě evakuační funkce umožňuje provádění mimořádných léčebných zákroků v prostoru bojové činnosti. Umožňuje poskytnutí neodkladné zdravotní péče přímo ve vozidle i za pohybu. Případně je možné ho využít pro akutní lékařské zákroky ve stojícím vozidle a zajistit rychlý odsun raněných pod pancéřovou ochranou z místa bojové činnosti. Zdravotnický transportér je schopen následovat bojové jednotky a identifikovat raněné ve dne i v noci a za snížené viditelnosti. Je schopen překonávat vodní překážky plavbou bez nutnosti použití přídavných prostředků. Osádku tvoří řidič, velitel družstva a zdravotník. Celková přepravní kapacita vozidla je 11 osob (osádka + 4-8 raněných).

Výzbroj

vozidlo není pro svůj charakter vybaveno žádnou lafetovanou zbraní

Bojové parametry

šířka                2,7 m

výška              2,7 m

délka               8,0 m

hmotnost         19440 kg (bez osádky)

max. rychlost  105 km/h (plavba 10 km/h)

max. dojezd    700 km