Chemici 4. brigády rychlého nasazení měřili radioaktivní kontaminaci v uranových dolech

Minulý týden se v žatecké posádce sešly tři desítky chemiků z celé 4. brigády rychlého nasazení. Hlavním cílem byla soustředěná příprava družstev radiačního a chemického průzkumu a čety chemické ochrany. Vrcholem výcviku bylo praktické měření radioaktivní kontaminace v jáchymovských dolech.

V pondělí 6. září byl pod vedením kapitána Martina Maralíka z Velitelství 4. brigády rychlého nasazení (4. brn) zahájen čtyřdenní výcvik. První den proběhlo seznámení cvičících s plánem výcviku, poučení o bezpečnostních opatřeních a nutná teoretická příprava zaměřená na procvičování činnosti s přístroji dozimetrické kontroly a předávání zjištěných dat formou tzv. CBRN zpráv (z anglického Chemical, Biological, Radiological and Nuclear).

Druhý den probíhal výcvik ve štole č. 1 v Jáchymově. Zde si vojáci rozděleni na týmy v praxi vyzkoušeli činnost s přístroji. Byl to další krok přípravy na následující den, kdy všechny čekalo sfárání 500 metrů pod zem do bývalého uranového dolu, a to přímo k čerpadlům místní léčivé radonové vody.

“Bývalé uranové doly v Jáchymově jsou pro nás ideální lokalitou, jsou dostupné a je zde dostatečná úroveň radiace, kterou lze našimi přístroji vyhledat a změřit. Družstva radiačního a chemického průzkumu (drrchpz) z bojových praporů i četa chemické ochrany (čcho) si tak v praxi vyzkoušela řadu přístrojů od intenzimetru z roku 1965 po modernější RDS-200, takže si mohou i porovnat výsledky svých měření,” shrnul důvody pro výběr exotické lokality kapitán Maralík.

Výcvik byl koncipován tak, aby veškerá činnost odpovídala reálnému průzkumu se všemi jeho aspekty. Cvičící se před vstupem do dolu vybavili všemi potřebnými přístroji a záznamními pomůckami a oblékli se do speciálních obleků individuální ochrany. Naměřená data družstva na místě zapsala a následně zpět na zemském povrchu zpracovala CBRN zprávu, se kterou v reálných situacích dále pracuje její adresát, tedy nadřízený stupeň.

„V dole proběhla činnost při vyhledávání zdroje ionizujícího záření. K tomuto účelu byla využita uranová ruda – smolinec. Jednalo se o kusy horniny, které naprosto dokonale splynuly s prostředím, a proto museli cvičící pečlivě prozkoumat celý prostor. Zároveň je dole místy téměř 25 °C, což na komfortu cvičícím nepřidalo.“ dodal poručík Martin Kulhánek, velitel čety chemické ochrany, která na začátku loňského roku rozšířila provozní četu Velitelství 4. brn na rotu podpory. 

Poslední den patřil komplexnímu výcviku čcho a drrchpz. Četa si procvičila výstavbu místa dekontaminace se zaměřením na dekontaminaci raněných. Družstva radiačního a chemického průzkumu prováděla průzkum budovy. Do výcviku byli zapojeni i příslušníci kurzu CLS (Combat Life Saver), kteří si procvičovali poskytnutí první pomoci raněným zasažených bojovou chemickou látkou. Příslušníci průzkumných družstev si tak mohli vyzkoušet i odsun raněných z kontaminovaného prostoru na místo dekontaminace, kde je předali do rukou družstva dekontaminace osob. 

„Vojáci si zejména pochvalovali výcvik v Jáchymově v netradičním a zajímavém prostředí, kde měli mnozí z nich poprvé možnost reálně měřit zvýšenou úroveň radiace. Všichni si takto neobvyklý výcvik užili, což se odrazilo na jejich výkonech,“ zhodnotil uplynulé dny kapitán Maralík.