Náčelník generálního štábu navštívil vojáky 42. mechanizovaného praporu na Doupově

Na dva týdny obsadil 42. mechanizovaný prapor (42. mpr) z Tábora výcvikové prostory v doupovských horách. Hlavním cílem cvičení je prověřit schopnosti rotního úkolového uskupení (rÚU) vyčleněného do sil VJTF NRF, jehož jádro bude od Nového roku tvořit právě 42. mpr.

Náčelník generálního štábu (NGŠ) Armády České republiky (AČR) armádní generál Aleš Opata se s vrchním praporčíkem AČR Petrem Smikem zúčastnil probíhajícího rotního taktického cvičení Táborských. V úvodu své několikahodinové návštěvy si NGŠ vyslechl doklad probíhajícího výcviku od velitele 42. mpr podplukovníka Daniela Cekula a velitele 4. brigády rychlého nasazení (4. brn) plukovníka gšt. Jana Štěpánka. Ti ho společně se zástupcem velitele 4. brn plukovníkem gšt. Igorem Jaškem a vrchním praporčíkem nadpraporčíkem Michalem Bakou celou dobu návštěvy doprovázeli.

Po úvodním dokladu se všichni přesunuli k plastickému stolu, kde aktuální situaci na bojišti i záměr provedení operace detailně popsal velitel rÚU kapitán Zdeněk Pálka.  Další kroky návštěvy vedly na samotný výcvik, kde přítomní zhlédli ničení buňky separatistů, zaujetí palebných postavení rotě přidělené minometné baterie i léčku na nepřítele. NGŠ armádní generál Aleš Opata tradičně využil příležitosti a s cvičícími vojáky si promluvil. Ve svých slovech vyjádřil vděk všem vojákům, kteří pomáhali poslední dva roky během epidemie i s následky letošních přírodních katastrof, kdy tornádo a silné deště způsobily nevyčíslitelné škody na zdraví i majetku.

“Všem vám děkuji za vaši práci a pomoc lidem, ať už se jednalo o nasazení ve zdravotnických zařízeních nebo na místech postižených živelnými pohromami. Dobře si uvědomuji, že to není běžnou náplní práce profesionálního vojáka, ale i pro takové případy tady jsme a i touto prací děláme naší armádě dobré jméno. Přál bych nám všem, abychom se nadále mohli věnovat zase tomu, kvůli čemu jsme do armády šli a tím je výcvik,” shrnul v úvodu diskuze s vojáky armádní generál Aleš Opata.