Brigádní vyvedení Rapid rifles 2021 prověřilo jindřichohradecký 44. lehký motorizovaný prapor ve všech oblastech

Po výcvikové pauze, na které se zásadní měrou podepsaly celosvětové události posledních 20 měsíců, vyjela 4. brigáda rychlého nasazení (4. brn) se všemi svými jednotkami na dva týdny do výcvikových prostorů boletického vojenského újezdu. Mottem cvičení byla komplexnost a hlavním cílem bylo zdokonalit a následně prověřit 44. lehký motorizovaný prapor (44. lmopr) v přesunu a vedení útočné i obranné operace vysoké intenzity.

Neméně důležitým cílem cvičení bylo zdokonalit schopnost součinnosti s jinými prvky Armády České republiky (AČR). 44. lmopr byl pro plnění úkolů posílen o mechanizovanou četu s kolovými bojovými vozidly pěchoty PANDUR II od 41. mechanizovaného praporu (41. mpr) ze Žatce, ženijní rotu bojové podpory od 151. ženijního praporu z Bechyně, dělostřelecký průzkum od 131. dělostřeleckého oddílu z Jinců, letecké návodčí vzdušných sil AČR a bezpilotní průzkumný prostředek RAVEN. Vzdušnou podporu pak poskytly letouny JAS-39 Gripen a vrtulník Mi-171š zabezpečoval evakuaci raněných.

Cvičení bylo jedinečné nebývale masivním použitím nově zavedeného taktického soubojového simulátoru (TSS), který využívá cvičnou munici v kombinaci s laserovým paprskem k imitaci výstřelů a zásahů. Díky TSS tak nevznikají ohrožené prostory jako při střelbě s ostrou municí, což umožnuje velitelům všech stupňů použít téměř neomezenou škálu taktických činností a dokonale sladit manévr pohybem s manévrem palbou. Neméně jedinečná je zpětná vazba, kterou TSS díky specialistům Centra simulačních a trenažérových technologií (CSTT) poskytuje. To dále zvyšuje přínos TSS pro následný rozvoj cvičících jednotek. Při použití TSS hrají podstatnou roli i opoziční síly (tzv. OPOSING FORCES – OPFOR). Tohoto úkolu se skvěle zhostila mechanizovaná rota od 42. mpr z Tábora. V konečném součtu se tak cvičení zúčastnilo celkem více než osm stovek vojáků s třemi sty kusy techniky.

“Plán cvičení, resp. samotný scénář byl pečlivě zkomponován tak, abychom prapor a jednotlivé velitele prověřili takřka ve všech hlavních druzích boje. To bylo následně denně vyhodnocováno jednotlivými náčelníky oddělení Velitelství 4. brn a vyčleněnými rozhodčími. Hlavní a detailní vyhodnocení ovšem provedeme až v následujících týdnech, jelikož se data ze simulátoru teprve zpracovávají,” shrnul stěžejní část TC velitel 4. brn plukovník gšt. Jan Štěpánek.

Cvičení Rapid rifles 2021 bylo pomyslnou zatěžkávací zkouškou doslova pro všechny zúčastněné. Omezení výcviku způsobené pandemií Covid-19 trvalo více než rok a půl. To se pochopitelně projevilo ve ztrátě některých dříve získaných návyků a dovedností. Zároveň se za tuto dobu personálně změnili doslova všichni klíčoví funkcionáři na všech úrovních u praporů i samotného Velitelství 4. brn.

“Sám jsem ve funkci krátce a na místě velení jsem měl nejméně 30 % funkcionářů, pro které to byla doslova první zkušenost se cvičením podobného rozsahu. Ale vnímám to jednoznačně pozitivně, jelikož nám cvičení odhalilo slabá místa, na kterých bezprostředně po návratu do posádky začneme pracovat, abychom chyby neopakovali. Stejně pozitivně cvičení vnímají všichni zúčastnění vojáci, jelikož konečně mohli opět dělat to, pro co do armády vstoupili,” shrnul dojmy z uplynulých dvou týdnů podplukovník Jakub Kábele, který 44. lmopr velí přesně půl roku.