To nejcennější, co armáda má, jsou lidé. Zaslouží si ty nejlepší podmínky k práci.

Ministryně obrany Jana Černochová navštívila velitelství 4. brigády rychlého nasazení a 41. mechanizovaný prapor v Žatci. Doprovodili ji také náměstci František Šulc a Daniel Blažkovec, zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Milan Schulc a velitel Pozemních sil AČR generálmajor Ladislav Jung. 

„Postupně bych chtěla navštívit všechny posádky. Útvar 4. brigády rychlého nasazení je elitní jednotkou a patří k hlavním mobilním silám Armády České republiky. Proto jedna z mých prvních cest vedla právě do Žatce,“ řekla v úvodu ministryně obrany Jana Černochová a dodala, že pro ni byla velmi cenná diskuse s velitelem brigády a veliteli jednotlivých praporů.

V úvodním brífinku seznámil velitel brigády plukovník Jan Štěpánek delegaci s organizační strukturou brigády, personální naplněností jednotek, hlavními typy výzbroje a výstroje brigády a úrovní připravenosti všech jejích jednotek.

Vojáci ministryni seznámili s úkoly letošního roku, s hlavními cvičeními, diskutovalo se i o modernizačních projektech a budoucnosti brigády. Diskuse se ale stočila i k palčivým tématům, která se v současné době řeší.

Získávat do armády specialisty je obtížné

Ministryně v rozhovoru na konci své návštěvy podotkla, že byla velmi mile překvapena rozsahem činností 4. brigády a širokým spektrem jejích schopností. Zástupci brigády ji seznámili i s některými problémy, které byly způsobeny předchozím útlumem náboru rekrutů. „To se v současnosti projevuje nejen v nenaplněnosti útvarů, ale i v tom, že se zvýšil věkový průměr vojáků. U 4. brigády je to kolem třiceti pěti let. Naplněnost, která je přes sedmdesát pět procent, se jednotka snaží udržet. „To, co je nejvíce pálí, je získávání takového personálu jako jsou lékaři, IT specialisté nebo některé logistické odbornosti,“ konstatovala Jana Černochová.

Pandury, nové Tatry i nové pušky pro přesnou střelbu

V Žatci je dislokovaný také 41. mechanizovaný prapor. Zde ministryni obrany přivítal jeho velitel podplukovník Stanislav Kočica a seznámil ji s vystavenou technikou, výstrojí i výzbrojí.

V rámci statických ukázek si Jana Černochová prohlédla jednotlivé modifikace kolového obrněného vozidla pěchoty Pandur, lehké obrněné vozidlo IVECO a nové Tatry T 815-7, vozidlo MAMUT pro vyprošťování poškozených obrněných vozidel Pandur a vozidlo Tatra 815-7 PRAM pro přepravu ukotveného minometu, jeho obsluhy, munice a materiálu.

Ve své výbavě má brigáda nově také 138 terénních osobních vozidel Toyota Hilux. Další modernizace se bude týkat především ručních zbraní. V současné době přebírá brigáda pušky pro přesnou střelbu CZ BREN 2 PPS, díky nimž mohou vojáci eliminovat cíle na delší vzdálenost s daleko větší přesností.

„Dnes jsme mohli paní ministryni představit i zbrusu novou techniku a pušky, které jsme převzali teprve minulý týden,“ doplnil plukovník Štěpánek a současně ministryni pozval na nácvik střeleb s možností si tuto pušku vyzkoušet.

To nejcennější, co armáda má, jsou lidé

„Pro brigádu jsou typické Pandury, jejichž všechny modifikace jsem si prohlédla, stejně tak další těžkou techniku. Ze všeho nejvíc jsem se ale těšila na ruční zbraně, to je moje srdeční záležitost. Jsem ráda, že jsem se přesvědčila, že ve výzbroji nemá brigáda nedostatek. Vždy se pyšnila tím, že je vybavena nejnovější technikou i výzbrojí, a tento benefit si drží i nadále. Měla jsem v ruce i tu nejnovější pušku pro přesnou střelbu CZ BREN 2 PPS spolu se všemi komponenty a musím se přiznat, že velmi ráda využiji nabídku velitele a přijdu se podívat na nácvik střelby. A pokud mi to velitelé umožní, velmi ráda si ji i sama vyzkouším,“ dodala Jana Černochová.

Ministryně obrany zdůraznila, že z dnešní cesty si odnáší zejména poznatek, že to nejcennější, co naše armáda má, jsou samotní vojáci. Jsou to profesionálové a velmi si jejich práce a nasazení váží. Vojákům poděkovala za jejich službu. A to nejen v České republice, ale i při nasazení v zahraničních operacích.

„Právě oni si zaslouží, abychom jim k jejich perfektní práci připravili ty nejlepší podmínky. A to je jeden z mých úkolů, který si odtud odvážím,“ zdůraznila ministryně obrany Jana Černochová.

V rámci dynamické ukázky připravili vojáci 4. brigády rychlého nasazení přepadení spojovacího uzlu, kde nechyběly Pandury, pěchota, odstřelovači, ale i ukázka práce psovodů v bojové akci.

Ministryně obrany uctila památku padlých vojáků

V závěru návštěvy doprovodil kaplan 41. mechanizovaného praporu nadporučík Vladimír Moravec ministryni obrany Janu Černochovou s delegací do kaple. Hosty nejprve seznámil s historií kaple a doplnil, že vojáci mají tento stánek klidu a míru ve velké úctě.

Ministryně obrany poté uctila památku padlých vojáků 4. brigády, kteří tragicky zahynuli během výkonu služby. U pomníku padlých položila spolu s náměstky kytici na jejich počest. Na závěr pak zazněla krátká modlitba kaplana Moravce.