Chemičtí průzkumníci 4. brigády rychlého nasazení zažívají historickou modernizaci techniky i vybavení

Od začátku nového roku pokračují jednotky 4. brigády rychlého nasazení (4. brn) v modernizaci morálně i fyzicky zastaralé techniky, výzbroje i metodických aspektů výcviku. Před několika týdny se modernizace dočkali i chemici 4. brn, kteří tak technologicky omládli o 50 let.

Všechna družstva radiačního a chemického průzkumu 4. brn nahradila 50letý UAZ dvojicí lehkých obrněných vozidel Iveco 4×4 s lafetovaným a elektronicky ovládaným kulometem M240 ráže 7,62 mm. Jednotky chemické ochrany zdaleka nemodernizovaly jen přepravní prostředek. Dvě vozidla a jeden přívěs tvoří komplexní výbavu pro radiační, chemický a biologický průzkum.

“Jedno vozidlo je předurčeno pro radiační a chemický průzkum s využitím dálkově ovládaného robota, který je umístěn v zadní části vozidla. Detekované látky následně ve vzorcích odebere tým druhého vozidla, který má pro tyto potřeby uzpůsobeno vybavení,” objasnil dvojici vozidel velitel družstva radiačního a chemického průzkumu rotný Petr Lužný.

Původní čtyřmístný UAZ nahradila dvě dvoumístná vozidla Iveco 4×4. Ta nově disponují balistickou ochranou osádky a zároveň ji hermeticky utěsněná kabina chrání před případnou kontaminací z venku. Se současnou možností dálkově detekovat nebezpečné látky jsou tak oba týmy chráněny jako nikdy dříve.

“Vozidla mají kromě balistické ochrany ve výbavě i výkonnou vzduchotechniku pro zajištění přísunu nekontaminovaného vzduchu pro osádku. To je pro jejich práci klíčové a bourá to dřívější limity pro činnost jednotky v zamořeném prostoru,” doplnil kapitán Martin Maralík z oddělení plánování Velitelství 4. brn.

Modernizace zasáhla i spojovací prostředky, které týmům umožňují zabezpečenou komunikaci s ostatními jednotkami i okamžité odesílání naměřených hodnot.

“Detekce nebezpečných látek prochází kontrolou několika na sobě nezávislých systémů a následně je výsledek odeslán nadřízenému stupni. Snižuje se tak nejen faktor lidské chyby, kterou může způsobit mylné vyhodnocení nebo zápis, ale data jsou zároveň odesílána neprodleně,” vysvětlil velitel čety chemické ochrany poručík Martin Kulhánek.

Nové vybavení samozřejmě klade nároky i na jeho obsluhu. Všechny chemiky průzkumných jednotek čeká řada kurzů, ve kterých se postupně seznámí se všemi možnostmi vozidla, jeho vybavením a v neposlední řadě i výzbrojí.

„Lehká ozbrojená vozidla Iveco 4×4 jsou vyzbrojena 7,62mm kulometem M240. Ten je elektronicky řízen zevnitř vozidla. Zbraň má účinný dostřel až 1800 metrů. Kulomet M240 není ve výzbroji jednotek 4. brn novinkou, v podobné modifikaci je lafetován i na vozidlech Pandur II 8×8,“ doplnil náčelník zbrojní služby 4. brn kapitán Vladimír Semenyšín.