Připomněli jsme si 77 let od ukončení 2. světové války

8. květen je od roku 1945 spojován s jednou z nejvýznamnější události minulého století – ukončení 2. světové války. Tento významný den si připomínají lidé po celém světě.

Město Žatec, Československá obec legionářská (ČsOL) a posádka Žatec, resp. Velitelství 4. brigády rychlého nasazení (4. brn) a 41. mechanizovaný prapor si květnové události roku 1945 připomněli na tradičních pietních místech města.

První část piety jsme zahájili na městském hřbitově, u památníku věnovanému těm, kteří za naši svobodu položili své životy. Zástupci města, ČsOL i obou našich jednotek a další hosté položili své květinové dary. Následoval proslov starostky města Zdeňky Hamousové, ve kterém připomněla důvody piety a vyjádřila dík všem, kteří se zasloužili za ukončení války. Na závěr zazněla státní hymna z úst pěvkyně místní umělecké školy.

Druhá část piety se tradičně uskutečnila na nedalekém Kruhovém náměstí, u památníku věnovaném obětem 2. světové války. Slova starostky doplnila předsedkyně místní jednoty ČsOL Danuše Manová, která závěrem požádala kaplana 4. brn kapitána Pavla Brichtu o požehnání nového praporu, který jednota od města Žatce získala. Květinové dary hosté pokládali ke zmíněnému památníku obětem války i k sousedícímu pomníku Dr. Edvarda Beneše.

Nikdy nezapomeneme!