Výcvik 4. výsadkové roty AZ

Jednotka: 43. vpr (Chrudim)
Termín: 2. – 9. srpna 2019
Místo: VÚj Hradiště
Počet cvičících: 70 vojáků
Počet techniky: 10 ks

Cílem cvičení bylo splnit bojové střelby družstev z ručních zbraní na pěchotní střelnici Plešivec a provést výcvik z taktické přípravy v aeromobilních operacích. Cvičení prověřilo schopnost příslušníků AZ při taktické, střelecké a speciální tělesné přípravy a také v provádění aeromobilních operací.