Komplexní polní výcvik

Jednotka: 41. mpr (Žatec)
Termín: 16. – 27. září 2019
Místo: VÚj Hradiště
Počet cvičících: 350 vojáků
Počet techniky: 98 ks

Hlavním úkolem cvičení bylo provést rotní taktické cvičení roty logistiky. Během výcviku si pod velením velitele praporu rota vyzkoušela několikadenní samostatné působení v poli. Mechanizované roty absolvovaly střelby z ručních i lafetovaných zbraní a házení ručních granátů. V rámci řidičské přípravy se výcvik zaměřil na řízení kolových bojových vozidel pěchoty Pandur II. ve složitých terénních podmínkách.