Iron Sword 2019

Jednotka: 42. mpr (Tábor) + přidělené prvky
Termín: 7. – 17. října 2019
Místo: VÚj Hradiště
Počet cvičících: 680 vojáků
Počet techniky: 100 ks

Do cvičení 42. mpr se zapojili příslušníci 141. prlog, 131. do, 41. mpr a 44. lmopr. Hlavním úkolem cvičení bylo provedení RTC 1. rÚU na bázi 1. mr a 2. mr/42. mpr a OTC roty logistiky. V prvním týdnu příslušníci 1. rÚU plnili úkoly v rámci cvičení CZECH LION a po 450 km přesunu z Libavé na VÚj Hradiště, který simuloval provedení strategického přesunu, zahájili RTC. Námětem cvičení bylo udržení územní celistvosti fiktivního státu LENZIN a v průběhu třídenní nepřetržité operace, bylo procvičeno celé spektrum taktických činností od přesunů, přes působení na asymetrickém bojišti až po vedení defenzivního boje a přípravu na provedení protizteče, vše za podpory dělostřelectva a letectva. Cvičící provedli 4 x bojové střelby s ostrou municí a byla sladěna součinnost s logistickým zabezpečením II. úrovně.