Školení uživatelů KBVP Pandur II 8×8

V druhé polovině měsíce února letošního roku proběhlo 1. kolo dvoudenního školení příslušníků mechanizovaných jednotek, které bylo zajištěno cestou firmy Tatra Defence Vehicle (dále jen TDV). Hlavním tématem školení byla kontrola vozidla KBVP Pandur II 8×8 po použití, se všemi klíčovými aspekty, které k tomu náleží. Cílem tohoto školení bylo rozšířit znalosti nových příslušníků mechanizovaných jednotek, kteří se na provozu techniky KBVP Pandur II 8×8 přímo podílejí. Ti zkušenější si osvěžili některé postupy a měli vzácnou příležitost názorové nesrovnalosti konzultovat s těmi nejpovolanějšími. Proškolením všech klíčových příslušníků mechanizovaných jednotek byl splněn jeden z hlavních úkolů velitele brigády cílený na údržbu a provozování techniky. Cílem je nadále eliminovat počet závad způsobovaných neodborným zásahem, nebo nedůslednou kontrolou. Specialisté od firmy TDV v rámci teoretického i praktického školení sdíleli s našimi vojáky zkušenosti z výroby, oprav i údržby našich vozidel KBVP Pandur II 8×8. Školení se účastnil krom osádek i velitelský sbor.

TDV – Tatra Defence Vehicle má od roku 2017 smlouvu s Ministerstvem obrany mimo jiné na servisní služby pro zavedená KBVP Pandur II 8×8. Zároveň TDV vyvíjí a vyrábí nové typy vozidel KBVP PANDUR II 8×8, první kusy jsme převzali začátkem února, další převezmeme v průběhu března.