Velitel 4. brigády rychlého nasazení plukovník gšt. Josef Trojánek vydal dne 27. února operační rozkaz k provedení cvičení s mezinárodní účastí STRONG EAGLE 2020

Vydání operačního rozkazu je výsledkem několika týdnů práce a štábních nácviků všech zainteresovaných složek 4. brigádního úkolového uskupení (4. BÚU). Po úvodním slovu velitele 4. brigády rychlého nasazení byly jeho zástupcem, náčelníky jednotlivých oddělení a přidělených prvků vydány jednotlivé části operačního rozkazu k provedení cvičení 4. BÚU s názvem STRONG EAGLE 2020. Vydání operačního rozkazu bylo v rámci nastavených mezinárodních norem v anglickém jazyce.

Toto cvičení, společně s plánovaným říjnovým vyvedením jednotek do výcvikových prostorů v Německu, je nejdůležitější výcvikovou aktivitou všech prvků 4. BÚU letošního roku. Koncept cvičení je zaměřen na procvičení všech organických štábů jednotek 4. BÚU. Formou štábního nácviku, s podporou Centra simulačních a trenažérových technologií, bude prověřena připravenost jednotky plnit zadané úkoly v mezinárodním prostředí. 41. mechanizovaný prapor ze Žatce bude zároveň, v rámci svého taktického cvičení, využívat nové taktické simulátory, s jejichž pomocí lze adresně vyhodnotit průběh činnosti všech manévrových jednotek. Samotné cvičení je zároveň cílené na posílení schopností štábů a 41. mechanizovaného praporu, který od začátku roku plní úkol pohotovostních sil NATO v rámci iniciativy NRI (NATO RESPONSE INITIATIVE).

“Cvičení Strong Eagle 2020 je výjimečné především svým nebývalým charakterem. Jedná se o kombinaci taktického a tzv. distribučního cvičení, což v praxi znamená reálné taktické cvičení s protivníkem, za současné digitální simulace ostatních prvků BÚU. Jejich aktivita bude simulována na počítačích v CSTT Brno a přímo distribuována cvičícím vyvedeným ve VÚj Hradiště.” dodal zástupce velitele 4. brn plukovník gšt. Jan Štěpánek, který je zároveň řídící celého cvičení.

V průběhu celého cvičení se zároveň prověří kompatibilita simulačních a trenažérových technologií, kterými budou manévrové jednotky vybaveny. V rámci tohoto cvičení nebývalého rozsahu bude mít klíčovou roli také 141. prapor logistiky, 14. pluku logistické podpory, řešící kompletní logistické zabezpečení 2. úrovně. Mezinárodním prvkem, začleněným do cvičících jednotek, je i 393. tankový prapor, 10. obrněné divize německé armády, která již několik let spolupracuje se 4. brigádou rychlého nasazení. Samotné cvičení bude provedeno v měsíci květnu. Brzy se dozvíte více.