Vojenský fond solidarity – forma vzájemné podpory, která má smysl

A proto přispíváme!

Vojenský fond solidarity vznikl v návaznosti na tragickou událost v roce 2014, která znamenala nenahraditelnou ztrátu. Pět našich vojáků přišlo při plnění úkolu ve vzdáleném Afghánistánu o život. Pět skvělých vojáků a především dobrých chlapů naplnilo vojenskou přísahu bezezbytku. Jejich osud byl nenávratně zpečetěn, přesto osud jejich rodin nebyl a není lhostejný nejen nám, ale ani široké veřejnosti. A podpora pokračuje.

Nebylo by asi fér zde vyzdvihovat jen dílčí přispěvatele, každý příspěvek je úctyhodný. Ovšem 41. mechanizovaný prapor v Žatci je v této souvislosti opravdu výjimečný – takřka polovina všech příslušníku praporu pravidelně do fondu přispívají. Třetina praporu již více než rok. A to nezůstalo bez povšimnutí.

Předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity, brigádní generálka Lenka Šmerdová (poradkyně NGŠ AČR), navštívila 41. mechanizovaný prapor v Žatci, aby osobně vojákům za jejich přístup a kolegialitu poděkovala a symbolicky je ocenila odznakem Vojenského fondu solidarity.

Nikdo z nás neví, jaké lapálie nás v životě potkají. Nemoci, náhlá úmrtí, živelné katastrofy, nehody a další nežádoucí a nepředpokládané události se mohou týkat každého z nás. Proto je potřeba se vzájemně podporovat. Vojenský fond solidarity je jednou z možností. Nebuďme lhostejní.