Sportovní den Roty podpory a Spojovací roty Velitelství 4. brigády rychlého nasazení

Pátek 18. září se v žatecké posádce nesl ve sportovním duchu. Byl sportovní den dvou přímo podřízených jednotek Velitelství 4. brigády rychlého nasazení – Roty podpory a Spojovací roty. V sedm hodin ráno, při takřka podzimních 3°C, se sešly obě jednotky ve Vojenském sportovním areálu Flora, aby porovnaly síly.

Celý sportovní den byl koncipován pro rozvoj zdravé rivality mezi jednotkami, kdy byly ve všech disciplínách proti sobě postaveny týmy reprezentující svojí rotu. Výsledky se sčítaly a výslednice určovaly vítěze – rotu v dané disciplíně. Roty mezi sebou bojovaly o putovní pohár na pěti sportovištích – na fotbalovém hřišti se hrála malá kopaná, na improvizovaném házelišti se házely granáty na dálku, na hrazdě se borci hecovali ve shybech a na odlehlém plácku siláci převraceli těžkou pneumatiku na čas. Finální pátá sportovní pře mezi jednotkami bylo všemi oblíbené přetahování lana.

Výsledky a rozdíly mezi jednotlivými týmy byly nebývale vyrovnané. U granátů rozhodovaly v konečném součtu doslova metry, na hrazdě byly v takřka dvou stovkách shybů mezi týmy rozdíly v jednotkách, u pneumatiky stejně tak a ve fotbale rozhodly až penalty. Přetahování lana už pouze potvrdilo vítěznou jednotku.

Spojovací rota si právem odnesla putovní pohár, který od pořadatelů a rozhodčích za jednotku převzal nadporučík J. B., který nedokázal skrývat upřímnou radost ze zaslouženého vítězství své roty. Gratulace k vítězství od zastupujícího velitele Roty podpory nadporučíka J. S. jen potvrdila sportovního ducha celé akce. Dovětkem bylo nahlas vyslovené kolektivní přání v uspořádání celodenního klání v následujícím roce. Určitě se máme na co těšit!