Změna struktury 4. brigády rychlého nasazení

1. říjen 2020 je dnem, který se zásadním způsobem zapsal do historie 4. brigády rychlého nasazení, konkrétně změnou struktury. Po více než 26 let byl 43. výsadkový prapor jednotkou 4. brigády rychlého nasazení, dnes byl předán do přímé podřízenosti Pozemních sil Armády České republiky a jeho transformací tak vznikl třetí manévrový prvek Pozemních sil, tedy 43. výsadkový pluk.

43. výsadkový prapor v Chrudimi byl v roce 1994 prvním praporem, který se stal součástí nově vznikající 4. brigády rychlého nasazení. Byl také první plně profesionalizovanou jednotkou v historii Armády České republiky a posledním praporem brigády, který zůstal výsadkový. 4. brigáda rychlého nasazení se tak stává mechanizovanou, resp. motorizovanou jednotkou, u níž se výhledově předpokládá unifikace bojové techniky přezbrojením 44. lehkého motorizovaného praporu na vozidla PANDUR II 8×8. Výsadkové zůstaly pouze průzkumné čety a skupiny odstřelovačů, které jsou součástí praporů.

4. brigáda rychlého nasazení s výsadkovým praporem ztrácí unikátní schopnost s ním spojenou, přesto je brigáda nadále základním stavebním prvkem 4. brigádního úkolového uskupení, kterému jsou podle plněného úkolu přidělovány další prvky bojové podpory a bojového zabezpečení, mezi které výsadkáři nadále patří. Ztrátou schopnosti vzdušného výsadku se tak brigáda může intenzivněji soustředit na přípravu jednotek pro jejich základní určení, tedy plnění úkolů mechanizovaných, resp. motorizovaných jednotek.

Vznik 43. výsadkového pluku je v souladu s vládou schválenou Koncepcí výstavby Armády České republiky (KVAČR) a zároveň reflexí na požadavek vzniku třetí manévrové jednotky, vedle 4. brigády rychlého nasazení a 7. mechanizované brigády. První den existence nového pluku byl zahájen slavnostním nástupem v posádce Chrudimi za přítomnosti nejvyšších armádních představitelů a dalších vážených hostů, kde první velitel 43. výsadkového pluku plukovník Róbert Dziak převzal bojový prapor z rukou Náčelníka Generálního štábu armádního generála Aleše Opaty.

Přejeme nově vzniknuvší jednotce hodně štěstí a těšíme se na další spolupráci, která naváže na více než 26 let společné bohaté historie!