Nový koncept ve střelecké přípravě

Velitelé a střelečtí instruktoři všech jednotek 4. brigády rychlého nasazení (4. brn) se v uplynulém týdnu prostřídali na táborské posádkové střelnici Dražice. Hlavním důvodem bylo jejich seznámení s novým konceptem střelecké přípravy, který 4. brn plánuje zavést do praxe v roce 2021.

Střelecká příprava patří k hlavní náplni práce každého vojáka, zvláště u bojové jednotky. U jednotek 4. brn je střelbě z organických zbraní věnováno velké úsilí, které vyústilo k trvalému zavádění nejnovějších trendů reflektujících poznatky ze současných válečných konfliktů z celého světa. Hlavním smyslem plánované transformace současné metodiky střelecké přípravy u jednotek 4. brn je zefektivnění plánování, provedení a následné vyhodnocování střeleb za současného dodržení platné legislativy. Jádrem metodiky je stanovení hmatatelných cílů, které jednotlivec bude dosahovat, s návazností následného prohlubování a udržování těchto dovedností. Stručně řečeno je na každou střeleckou úlohu používán jeden typ terče obsahující více cílů různých typů a velikostí, neměnný počet munice na úlohu a technicky jednoduché provedení, které je nenáročné na prostor a velikost střelnice. Podle proměnné náročnosti cvičení se mění vymezený čas, pořadí a počet cílů a zakomponování taktických prvků, jakými mohou být například změna střelecké polohy, přebíjení nebo změna zbraně v průběhu plnění střelecké úlohy.

V návaznosti na stanovená mimořádná opatření při nebezpečí vzniku epidemie Covid-19 se průběžně ve třech dnech na střelnici prostřídaly všechny podřízené prapory brigády. Vrchní praporčík 4. brn nadpraporčík Michal Baka dopodrobna seznámil všechny přítomné s teorií zamýšleného konceptu a následně komentoval praktické ukázky ve formě ostrých střeleb mechanizovaného družstva, kde byly prezentovány konkrétní střelecké úlohy všech úrovní obtížnosti. Hlavní část praktické ukázky spočívala ve střelbě z útočné pušky BREN a pistole CZ 75 PHANTOM, resp. GLOCK 17 od základní střelby z místa ve stoje na krátkou vzdálenost až po kombinovanou úlohu paralelní střelby týmu o dvou střelcích za současného přebíjení a výměny zbraní i pozice obou střelců. Na závěr ukázek nadpraporčík Michal Baka zařadil střelbu z univerzálního kulometu  FN MINIMI, kde nastínil možnou implementaci metodiky i na tento druh zbraně.

Samotné zavedení předmětného systému střelecké přípravy plánuje velitel 4. brn plukovník gšt. Josef Trojánek na příští rok s tím, že vyzval všechny přítomné velitele a střelecké instruktory jednotek 4. brn k důkladnému prostudování předaných materiálů a věcnému připomínkování. Výsledkem celého úsilí zmíněné transformace střelecké přípravy by mělo být snížení byrokratické zátěže velitelů a instruktorů, snazší forma vyhodnocování střeleckých dovedností jednotlivců a hmatatelný posun každého vojáka v ovládání svých organických zbraní.

Se zamýšleným konceptem byl na místě seznámen i velitel Pozemních sil brigádní generál Ladislav Jung s vrchním praporčíkem štábním praporčíkem Petrem Kružíkem, kteří na střelnici v doprovodu velitele brigády plukovníka gšt. Josefa Trojánka s jednotkou strávili celý den.