Výběrové řízení k průzkumným jednotkám a skupině C4ISTAR

Od pondělního rána do čtvrtečního večera se celkem 29 příslušníků 4. brigády rychlého nasazení (4. brn) účastnilo dvou paralelně probíhajících, extrémně náročných výběrových řízení k průzkumným jednotkám a skupině C4ISTAR. Deset úspěšných uchazečů bezezbytku naplnilo motto 4. brn „tam, kde jiní nestačí“.

Takřka padesátka instruktorů a specialistů ze všech jednotek a Velitelství 4. brn vměstnala do čtyř dnů řadu náročných disciplín, ve kterých se desítka nejlepších dostala až do pomyslného cíle. Na první pohled stejná výběrová řízení prověřila uchazeče ve všech aspektech jejich budoucího zařazení u průzkumných jednotek, resp. u skupiny C4ISTAR. Každý účastník tak během čtyř náročných dnů absolvoval přezkoušení z topografické, zdravotní, taktické a střelecké přípravy. Zájemci o službu u prvků C4ISTAR navíc prošli přezkoušením z anglického jazyka a práce s akvizičními jednotkami C4ISTAR, tedy nejmodernějšími optoelektronickými a datovými přístroji pro určování přesné polohy cílů a audiovizuálních přenosů. Budoucí průzkumáci dále absolvovali překonání vodní překážky, přezkoušení ze znalostí techniky a výzbroje cizích armád, vojenské lezení, přezkoušení ze spojovací přípravy a průzkumné činnosti. Přezkoušení z topografické přípravy měli všichni účastnící obou výběrových řízení obohacené o náročné přesuny na dlouhou vzdálenost se zátěží ve dne i v noci.

„Hlavním rozdílem mezi jednotkami průzkumu a skupinou C4ISTAR je v jejich určení. Průzkumné jednotky jsou předurčeny pro sběr důležitých informací v daném prostoru působnosti pro úroveň prapor a výše, zatímco skupiny C4ISTAR jsou organicky v sestavách manévrových jednotek úrovně četa a rota, kde pro potřeby velitele sbírají data, vyhodnocují je a v reálném čase datově posílají k okamžitému využití.“ upřesnil praporčík M. L. z oddělení bojové přípravy

Společným jmenovatelem obou výběrových řízení byla fyzická a psychická náročnost spočívající v extrémním vytížení během plnění jednotlivých úkolů spojeném s nedostatkem času a minimem spánku. V průběhu celého výběrového řízení byli všichni účastníci průběžně sledování armádním psychologem a desítkami zkušených instruktorů, kteří detailně vyhodnocovali činnost každého uchazeče, včetně jejich schopností pro týmovou spolupráci. Výběrové řízení bylo zakončeno náročným pochodem se zátěží. V závěru dne a celého výběrového řízení byli úspěšní absolventi v přítomnosti Velitele 4. brn plukovníka gšt. Josefa Trojánka seznámeni s podrobným hodnocením ze strany instruktorů. Následně jim byla nabídnuta konkrétní služební místa u příslušných jednotek.

“Cílem výběrového řízení k průzkumným jednotkám bylo pomocí různorodých úkolů a cvičení zjistit schopnosti účastníků zvládat dané situace pod nepřetržitým stresem a fyzickou zátěží. Účelem cvičení simullující reálnou činnost průzkumníka byla snaha prověřit abilitu uchazečů, kteří usilovali o přijeti k této výběrové jednotce. Úspěšní účastníci výběrového řízení prokázali potenciál stát se průzkumníkem u jednotek 4. brn.” doplnil nadporučík V. V. z oddělení zpravodajského zabezpečení

C4ISTAR je moderní kombinovaný systém, anglický akronym (Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, Reconnaissance) spojuje aspekty velení, řízení, komunikace, zpracování dat/datové terminály, vojenské zpravodajství, pozorování/sledování, akvizice cílů a průzkum a samostatně je vyhodnocuje. Jedná se o akviziční jednotky, tedy technologické prostředky umožňující předávat veliteli čety/roty aktuální a přesné informace o zájmovém objektu např. formou pohyblivého obrazu a přesné polohy.