4. brigáda rychlého nasazení má nového velitele. Na slavnostním nástupu si zároveň připomněla 27. výročí jejího založení

Ve čtvrtek 1. července se na náměstí Svobody v Žatci uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti 27. výročí založení 4. brigády rychlého nasazení a předání funkce jejího velitele. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Aleš Opata, velitel Pozemních sil Armády České republiky generálmajor Ladislav Jung, starostka města Žatce Zdeňka Hamousová, bývalí velitelé brigády a další významní hosté.

Slavnostní ceremoniál odstartoval přesně v 11.00 hodin, kdy nad žateckým náměstím přeletěly bojové letouny JAS-39 Gripen a L-159 ALCA. Následně velitel brigády brigádní generál Josef Trojánek podal hlášení náčelníkovi Generálního štábu armádnímu generálovi Aleši Opatovi, který provedl přehlídku nastoupených jednotek 4. brigády rychlého nasazení (4. brn).

Po úvodním slovu moderátora následovaly proslovy hlavních hostů. Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata ve svém proslovu připomněl historii vzniku 4. brn, kdy zmínil pana generála Kubu, coby duchovního otce myšlenky na založení nové elitní bojové jednotky. Dále připomněl důležitost brigády a její úspěchy při plnění náročných úkolů doma i v zahraničí. Dalšími slovy vzpomněl letitou spolupráci s končícím velitelem jednotky, brigádním generálem Josefem Trojánkem. Na závěr poděkoval vojákům za jejich přístup při plnění úkolů a popřál oběma hlavním funkcionářům 4. brn hodně štěstí a síly do další kariéry.

“Primárně generál Kuba byl ten, který měl vizi a dokázal si představit, jak budou vypadat hrozby a bojové jednotky v horizontu deseti až patnácti let,” připomněl vznik 4. brn NGŠ AČR armádní generál Aleš Opata ve svém proslovu.

Starostka města Žatce Zdeňka Hamousová následně hovořila o vojenské historii města Žatce a několikrát připomněla důležitost armády, zvláště s ohledem na stále aktuální události u nás i ve světě. Na závěr proslovu projevila vděk končícímu veliteli generálovi Josefu Trojánkovi a jeho jednotkám za dlouhodobou spolupráci ve prospěch města i regionu.

“4. brn je stabilním a významným partnerem města Žatce. Stabilitu a perspektivu můžeme, jako místní obyvatelé, vidět v investicích a obnově areálu budov, které jste realizovali. Za to, z pohledu města a jeho obyvatel, vám vyslovujeme poděkování,” vyjádřila starostka Žatce Zdeňka Hamousová vděk za přítomnost vojáků ve městě, které vede.

Závěrečné slovo úvodních proslovů měl velitel Pozemních sil AČR generálmajor Ladislav Jung. Ten ve svém projevu připomněl sedmadvacet let trvající službu generála Josefa Trojánka u 4. brn, která tentýž den slaví stejné výročí.

“Novému veliteli plukovníku Štěpánkovi bych chtěl popřát hodně síly a entuziazmu, aby se pevně chopil velení a zase posunul 4. brn o ten pomyslný krůček na kvalitativně jinou úroveň,” závěrem popřál novému veliteli 4. brn generálmajor Ladislav Jung.

Následující částí programu byl poslední akt generála Trojánka ve funkci velitele 4. brn, kdy udělil sedmi příslušníkům čestné odznaky. Následně symbolicky předal bojový prapor do rukou velitele Pozemních sil generálmajora Ladislava Junga, který ho dle vojenských zvyklostí předal nově jmenovanému veliteli 4. brn plukovníkovi Janu Štěpánkovi.

Ve svém závěrečném proslovu brigádní generál Josef Trojánek nepřímo potvrdil slova svého předřečníka, když zmínil sedmadvacetileté pouto s jednotkou, které nakonec více než dva roky velel.

“Co vím jistě je, že pokud bych si odpovídal na nějakou vnitřní otázku, jestli ta sedmadvacetiletá práce pro 4. brn za to stála, tak by moje odpověď byla: no to si sakra pište, že stála!”, uzavřel svůj závěrečný projev generál Trojánek.

Posledním řečníkem byl nově jmenovaný velitel 4. brn plukovník Jan Štěpánek, který si u jednotky za svou kariéru prošel řadou funkcí na rozličných velitelských i štábních postech, a který byl po celou dobu funkčního období končícího velitele jeho zástupcem. Ten svými slovy vyjádřil hrdost na vojáky 4. brn a jmenováni do funkce velitele označil za závazek.

“Závazek není jen prázdné slovo. Je to touha, nutnost a odhodlání pokračovat v tvrdé práci našich předchůdců, neustále se zdokonalovat a připravovat se k vedení bojové činnosti. Není velitel bez řádné jednotky a 4. brn takovou jednotkou bezesporu je,” ukončil úvahou nově jmenovaný velitel plukovník Jan Štěpánek svůj první proslov ve funkci.

Závěr celého slavnostního ceremoniálu tradičně završil kaplan 4. brn kapitán Pavel Brichta, který připomněl padlé příslušníky a pronesl Modlitbu 4. brn. Na úplný závěr zazněla státní hymna.