Vzpomínkový akt – odbojová skupina Praha – Žatec

Dnes, 16. července 2021, jsme si připomněli 72. výročí popravy kapitána Karla Sabely a dalších členů protikomunistického odboje Praha – Žatec.

Karel Sabela, žatecký rodák, za druhé světové války bojoval proti Hitlerovi. V roce 1939, ve svých 22 letech, uprchl do Francie, kde se přihlásil do Cizinecké legie. Následně po porážce Francie odešel do Velké Británie, kde vstoupil do čs. obrněné brigády. V letech 1944 a 1945 se podílel na obléhání francouzského přístavu Agde a za svou činnost byl několikrát vyznamenán. Po válce se vrátil zpět do vlasti, kde se stal velitelem tankové jednotky v Žatci. Po událostech roku 1948 se několikrát účastnil jednání o převratu proti “lidově demokratickému zřízení”. Výsledkem mělo být obsazení Žatce v roce 1949 a následné tažení na Prahu, kde bylo v plánu obsadit ruzyňské letiště, generální štáb a část Prahy. K tomu ovšem nedošlo, jelikož byl kapitán Karel Sabela společně s ostatními účastníky odboje zatčen příslušníky StB a následně popraven v Pankrácké věznici. Dodnes není jasné, zda byla celá akce plánovanou provokací StB, nebo se jednalo o skutečný pokus o převrat.

Konfederace politických vězňů České republiky a posádkové město Žatec, ve spolupráci s námi, uspořádalo k předmětnému výročí vzpomínkový akt. Nejprve jsme se sešli na žatecké radnici, kde starostka města Zdeňka Hamousová krátce připomněla život Karla Sabely, včetně výčtu jeho válečných ocenění. Následně jsme se přesunuli do Nákladní ulice k pamětní desce na domě, ve kterém Karel Sabela žil. Květinovými dary jsme vzdali hold panu kapitánovi i všem, kteří společně s ním skonali rukou totalitního režimu.

Nikdy nezapomeneme!