Žateckou posádku navštívil předseda vlády České republiky

Dnes v odpoledních hodinách navštívil žatecké vojáky předseda vlády České republiky Andrej Babiš. Prohlédl si expozici muzea jednotky a krátce s vojáky pohovořil.

Během návštěvy Ústeckého kraje se předseda vlády České republiky Andrej Babiš zastavil v žatecké posádce. Zde ho přivítal velitel posádky a zároveň velitel 4. brigády rychlého nasazení (4. brn) plukovník gšt. Jan Štěpánek a velitel 41. mechanizovaného praporu (41. mpr) podplukovník Stanislav Kočica, oba se svými vrchními praporčíky. Návštěvy premiéra se zúčastnil i zástupce náčelníka generálního štábu generálporučík Miroslav Hlaváč. Všichni jmenovaní se sešli v muzeu 4. brn, kde prohlídkou expozice návštěva začala. Poté vedli společnou diskuzi o stavu jednotky a armády obecně.

Celá delegace se dále v doprovodu jmenovaných důstojníků a praporčíků přesunula na nástupiště 41. mpr, kde byla připravena statická ukázka současné bojové techniky, výstroje a výzbroje našich mechanizovaných jednotek. Předseda vlády ČR Andrej Babiš si prošel všechny vystavené kusy techniky a pozdravil se s vojáky, kteří mu odpovídali na dotazy týkající se jejich zkušeností a aktuálních materiálních potřeb.

Závěrečná část návštěvy premiéra ČR spočívala v otevřené diskuzi s přítomnými příslušníky praporu. Většina dotazů směřovala na aktuální zahraniční operace a vize vlády ve vztahu k Severoatlantické alianci. Na závěr diskuze Andrej Babiš poděkoval vojákům za jejich dosavadní práci a nasazení během pandemie a živelných pohrom.