Jednotky 4. brigády rychlého nasazení mají za sebou první rok zkušeností s novou koncepcí střelecké přípravy

Tento týden se na táborské posádkové střelnici Dražice sešli velitelé rot, vedoucí praporčíci a střelečtí instruktoři všech jednotek 4. brigády rychlého nasazení (4. brn). Důvodem bylo instrukčně metodického cvičení (IMC) ve střelecké přípravě, které velitel brigády plukovník Jan Štěpánek úmyslně naplánoval na úplný začátek výcvikového roku.

IMC je zpravidla koncipováno tak, aby došlo ke sladění metodiky vedení výcviku mezi všemi jednotkami a zároveň se osvěžily znalosti, případně aplikovaly nově získané poznatky. A nejinak tomu bylo i v tomto případě. Vrchní praporčík 4. brn nadpraporčík Michal Baka, který s tehdejším velitelem 4. brn brigádním generálem (v té době plukovníkem gšt.) Josefem Trojánkem v říjnu 2020 poprvé představil a následně v lednu 2021 zavedl novou koncepci střelecké přípravy (celý článek), celé cvičení vedl.

„Máme za sebou rok od zavedení nové koncepce střelecké přípravy, proto bylo nezbytné se opět sejít a zhodnotit roční zkušenosti. Nedílnou součástí nové koncepce je nejen metodika a nový soubor cvičení, ale i změna systému chápání samotného výcviku. Chceme, aby náš výcvik byl moderní a progresivní, s okamžitým a maximálním dopadem na daného jednotlivce. Za nezbytné jsem považoval zobecnit zjištěné nedostatky v prováděných střeleckých přípravách. Pochopitelně jsme si vzájemně vyměnili i ty pozitivní zkušenosti. Kdyby nás to neposouvalo dál, nemělo by to smysl,“ shrnul celodenní cvičení nadpraporčík Baka.

První část cvičení byla věnována teorii, kdy nadpraporčík Baka zopakoval klíčové aspekty a celkový smysl předmětné koncepce střelecké přípravy a následně proběhla diskuze, ve které své nabyté zkušenosti zmínili i přítomní velitelé, resp. střelečtí instruktoři. Další část teoretické přípravy se věnovala střelbě s prostředky nočního vidění v součinnosti se značkovači a ozařovači cílů, jelikož vedení bojové činnosti v noci a za využívání moderních technologií 21. století je dnes již nedílnou součástí výcviku jednotek 4. brigády rychlého nasazení „Obrany národa“. Zbytek dne byl věnován praktickému nácviku, kdy se na palebné čáře ladila metodika činnosti s oběma osobními zbraněmi – útočnou puškou BREN i pistolí CZ Phantom. Na závěr celého výcvikového dne využil velitel 4. brn plukovník Štěpánek příležitosti a se všemi přítomnými pohovořil nejen o střelecké přípravě.

„Střeleckou přípravu považuji za jednu z nejdůležitějších součástí výcviku vojáků. I proto jsem toto cvičení zařadil na úplný začátek výcvikového roku. Cílem je sjednocení metodiky i distribuce zkušeností a znalostí. Diskuze s veliteli, vedoucími praporčíky a instruktory je nezbytnou součástí IMC. Jednak mě zajímá, s čím mají velitelé, vedoucí praporčíci a instruktoři při vedení výcviku problémy a krom toho řadu zmíněných funkcí potkala za poslední rok personální změna. Informační tok musí být obousměrný, proto si na vzájemné diskuzi, když je pro ni místo, zakládám, protože jedině tak budeme dosahovat výsledků hodných plně profesionální jednotky a jedině tak budeme vždy tam, kde jiní nestačí,“ doplnil velitel 4. brn plukovník Jan Štěpánek.